سقز- کردستان

همفکر یک رویداد هفتگی‌ست و فرصتی برای کارآفرینان، برنامه نویسان، طراحان و سرمایه‌گذاران که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازیم.

این برنامه رایگان است ولی با توجه به محدودیت جا لازم است که رزرو نمایید

برگذارکنندگان