گناباد

همفکر یک رویداد هفتگی‌ست و فرصتی برای کارآفرینان، برنامه نویسان، طراحان و سرمایه‌گذاران که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازیم.

برای اطلاع از زمان و مکان برگذاری به صفحه ایوند همفکر یا گروه تلگرامی همفکر گناباد مراجعه نمایید.

پادکست همفکر
برگذارکنندگان