پادکست کاریا: قسمت هفتم

در پادکست هفتم مشترک کاریا و شنوتو ، با علی امیری از استارتاپ زرین پال همراه هستیم . در این پادکست به تجارت الکترونیکی (e-commerce) و مسائل مختص به این حوزه صحبت می کنیم . علی و همکارانش یش از سه ساله که روی پروزه زرین پال کار کرده اند و هم اکنون بیش از 7000 درگاه فعال دارند.

Podcast feed