پادکست کاریا: قسمت ششم

در پادکست قسمت ششم کاریا، با میلاد صابری از استارتاپ کاربانک همراه هستیم . در این پادکست به بازارهای دوطرفه در کسب و کارها می پردازیم . با میلاد از روش آغاز پروژه کاربانک صحبت می کنیم . این پادکست به کمک شنوتو تهیه شده است.

با ما همراه شوید .